„Wszystkie zmiany, nawet najbardziej wytęsknione,

mają swoją melancholię, musimy zostawić część siebie,

musimy umrzeć w jednym życiu, zanim wejdziemy w następne”.

Anatol France

Coaching

Coaching jest procesem, w którym to Ty, kliencie, działasz, aby realizować postawione przez Ciebie cele. Moją rolą jest towarzyszenie Ci w tym procesie, dostarczanie narzędzi oraz zadawanie odpowiednich pytań, aby w profesjonalny sposób poprowadzić Cię do realizacji Twoich zamierzeń.

Celem coachingu jest świadoma zmiana w kierunku, który Ty sam określisz. Twój rozwój będzie miał wyraz w działaniach, które podejmiesz, w zmianie dotychczasowych strategii postępowania, w poszerzeniu samoświadomości i wprowadzania wniosków w życie. Coaching koncentruje się na aktualnej sytuacji oraz ukierunkowuje na przyszłość i na rozwiązania. Ty i ja pozostajemy w partnerskiej relacji opartej na równości, otwartości i wzajemnym zaufaniu.

Moim założeniem jako coacha jest to, że posiadasz potencjał, dzięki któremu możesz dokonać pożądanej zmiany. Nie dam Ci gotowych rozwiązań, nie podpowiadam i nie sugeruję. To Ty jesteś specjalistą od swojego życia, a ja lustrem, w którym możesz się sobie dokładnie przyjrzeć. Koniec procesu jest zwieńczeniem Twoich działań i Twoim osobistym sukcesem z osiągnięcia celu, który sobie wytyczyłeś.

Cena sesji (czas trwania sesji 1,5 godziny) – 200 zł

Częstotliwość sesji – 1/miesiąc

Ilość sesji w procesie – 6-8

“Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.

Mark Twain

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna jest przeznaczona dla osób przeżywających trudności emocjonalne, kryzysy życiowe oraz doświadczających stresu. Skierowana jest również do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, których podłożem jest odczuwanie cierpienia, utrudniające dostosowanie zachowania do codziennych wymagań.

Celem terapii jest takie ukształtowanie zachowania i przeżywania, by podejmowane działania były bardziej skuteczne i zadowalające, oraz pomagały w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Stanowi również formę wsparcia dla osób pragnących lepiej poznać samych siebie i zrozumieć motywy swojego postępowania, dążących do samorealizacji.

Praca nad sobą w terapii wymaga wytrwałości, jednak jej efekty są długotrwałe i pozwalają na skuteczniejsze radzenie sobie z napotkanymi trudnościami w przyszłości; wyposaża w cenne umiejętności, które pozwalają na bardziej satysfakcjonujące życie.

Cena sesji (czas trwania 1 godzina)

– 120 zł (pierwsza konsultacja)

– 100 zł (kolejne spotkania)

„Sens nie jest jakimś drogocennym skarbem schowanym w jaskini, który po wielu trudach samotnej podróży należy odnaleźć i zdobyć…  Sens to coś, co się tworzy, codziennie od początku, począwszy od pierwszej wypitej rano kawy“

Olga Tokarczuk

Treningi

Jestem trenerem z 6-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania efektywnie funkcjonującego zespołu, komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania wizerunku, zarządzania sobą w czasie, kreatywności, rozwoju kompetencji osobistych oraz technik radzenia sobie ze stresem.

Towarzyszenie ludziom w wyznaczaniu i osiąganiu celów, realizowaniu swojego potencjału oraz podejmowaniu wyzwań na polu zawodowym i osobistym to moja pasja. Treningi prowadzone są przeze mnie w sposób interaktywny, uczestnicy zdobywają nowe kompetencje poprzez angażujące aktywność techniki.

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ:

• Szkolenia trenerskie i mówców publicznych

• Trening doskonalenia umiejętności menedżerskich

• Trening rozwoju osobistego

• Trening motywacyjny

• Trening umiejętności interpesonalnych

• Efektywne zarządzanie zespołem

• Motywowanie i budowanie zespołu

• Komunikacja i asertywność

• Autoprezentacja i budowanie wizerunku

• Techiniki radzenia sobie ze stresem

• Metody oceny pracowników

• Zarządzanie sobą w czasie

„Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna”.

E. Tolle